AiHome โต๊ะคอม โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางของ โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

AiHome โต๊ะคอม โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางของ โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

AiHome โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะทำงาน โต๊ะวางของอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

AiHome โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะทำงาน โต๊ะวางของอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

AiHome โต๊ะคอม โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะทำงาน โต๊ะวางของอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

รีวิว AiHome โต๊ะคอม โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางของ โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004

AiHome โต๊ะคอม โต๊ะวางโน้ตบุ๊ก โต๊ะคอมข้างเตียง โต๊ะวางของ โต๊ะทำงานอเนกประสงค์ Overbed Table เครื่อนย้ายได้ ปรับระดับได้ ขนาดสินค้ายาว60 * กว้าง40 สามารถปรับความสูงได้ถึง 70-90 เซนติเมตร B-004
ราคา 238.00 บาท

Author: Admin